Prikazujemo 1–12 od 18 rezultata

INVESTITOR: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1   NARUDŽBENICA: 2016-25237 od 14. rujna 2016. (TD 3810)   GRAĐEVINA: JAVNI KANAL U ULICI POŽARINJE OD K.BR. 53 DO K.BR. 63   DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI PROJEKT (veljača 2017.)   PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građ. SURADNIK: Saša Tubonjić, struč. spec. ing. aedif. TEHNIČKI PODACI: [...]

INVESTITOR: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1   NARUDŽBENICA: 2016-18149 od 09. lipnja 2016. (TD 3801/2)   GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI HAVIDIĆI – MIKIN PUT I. ODVOJAK   DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI PROJEKT (prosinac 2016.)   PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građ. SURADNICI: Saša Tubonjić, struč. spec. ing. aedif. Ivan Vedriš, mag. [...]

INVESTITOR: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1   NARUČITELJ: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, Folnegovićeva 1   UGOVOR: 767/2016 od 15. srpnja 2016. (TD 3802)     GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI LJILJANA (BRESTJE U SESVETAMA   DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI LJILJANA (BRESTJE) [...]

  INVESTITOR: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1   UGOVOR: 252/2012 od 5. lipnja 2012., Aneks Ugovora A-1/2012 od 06. srpnja 2012. i II. Aneks ugovora A- 103/2016 od 18. svibnja 2016. (TD 3661)     GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC PODRUČNA ŠKOLA VIDOVEC k.o. Markuševec, k.č. 1587   DOKUMENTACIJA: IDEJNI, GLAVNI I [...]

NARUČITELJ: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1   NARUDŽBENICA: 2016-25222 od 14. rujna 2016. (TD 3811)   GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI KUREKOV BREG S ODVOJCIMA   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (studeni 2017.)   PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građ. SURADNICI: Saša Tubonjić, struč. spec. ing. aedif. Ivan Vedriš, mag. [...]

INVESTITOR: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1 NARUČITELJ: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, Folnegovićeva 1   UGOVOR: 1187/2016 od 07. listopada 2016. (TD 3815)   GRAĐEVINA: ODVODNJA U MERŠIĆEVOJ I ZAGORSKOJ ULICI   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI (I IZVEDBENI) PROJEKT (ožujak 2017.)   PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građ. SURADNIK: Saša Tubonjić, [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-143/15 od 22. rujna 2015. (TD 3767)     GRAĐEVINA: NISKOTLAČNI PLINOVOD BAOŠIČKI PUT   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (studeni 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. stroj. SURADNIK: Goran Monjac, dipl. ing. stroj. [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-187/2016 od 21. srpnja 2016. (TD 3804)     GRAĐEVINA: NISKOTLAČNI PLINOVOD RADNIČKA – ZAHAROVA   DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT IZMJEŠTANJA NISKOTLAČNOG PLINOVODA RADI IZGRADNJE FONTANE U RADNIČKOJ  – ZAHAROVOJ (studeni 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   NARUDŽBENICA: 256/2015 od 27. veljače 2015. (TD 3755)     GRAĐEVINA: VISOKOTLAČNI PLINOVOD LONČAREVA – OD ŠKORPIKOVE DO ULICE JANKOMIR   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (travanj 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. stroj. SURADNIK: [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-144/15 od 22. rujna 2015. (TD 3768)     GRAĐEVINA: NISKOTLAČNI PLINOVOD I. RESNIČKI GAJ – NASTAVAK IZA K.BR. 7E   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (studeni 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. stroj. [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-142/15 od 22. rujna 2015. (TD 3769)     GRAĐEVINA: NISKOTLAČNI PLINOVOD II. ČULINEC – DIO   DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (studeni 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. stroj. SURADNIK: Goran Monjac, dipl. [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-107/2017 od 24. veljače 2017. (TD 3821)     GRAĐEVINA: SREDNJOTLAČNI PLINOVOD RUDEŠKA – LISTOPADSKA k.č. 5839, 7004/1, k.o. Vrapče i 3962/2, 3963/2, 4005/1, 4005/2, 4006/2, 6569/1, k.o. Rudeš   DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (travanj 2017.)   GLAVNI PROJEKTANT [...]

Skip to content