Prikazuje se svih 11 rezultata

NARUČITELJ: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.   10000 ZAGREB, Dežmanova ulica 6   UGOVOR: 6303/2015 od 03. prosinca 2015. (TD 3785)   DOKUMENTACIJA: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM ENERGETSKOM PREGLEDU I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA za:   – Stambenu građevinu Srebrnjak 136, Zagreb   – Nestambenu građevinu Pantovčak 258, Zagreb   – Stambenu građevinu Slavujevac 7, Zagreb   – Stambenu građevinu Gornje Prekrižje 71, Zagreb   – Nestambenu građevinu Voćarska 52, [...]

INVESTITOR: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37   NARUČITELJ: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.   35000 SLAVONSKI BROD, Dr. Mile Budaka 1     UGOVOR: 09/15 od 28. rujna 2015. (TD 3771)     GRAĐEVINA: MAGISTRALNI VRELOVOD OD TS BE-TO SISAK   DO NASELJA CAPRAG I BRZAJ U GRADU   SISKU     [...]

NARUČITELJ: GRAD ZAGREB   10000 ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1     NARUDŽBENICA: 2015-47373 od 16. studenoga 2015. (TD 3784)     GRAĐEVINA: SREDNJOTLAČNI PLINOVOD U DIJELU BREZOVIČKE ULICE (SJEVERNO OD ULICE JURINE)         DOKUMENTACIJA: IDEJNI PROJEKT, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT IZMJEŠTANJA SREDNJOTLAČNOG PLINOVODA ZBOG IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURINE (veljača 2016.) [...]

INVESTITOR: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.   10000 ZAGREB, Radnička cesta 1   UGOVOR: I-115/2016 od 18. ožujka 2016. (TD 3794)     GRAĐEVINA: NISKOTLAČNI PLINOVOD KRALJEVEC II – NASTAVAK IZA k. br. 31     DOKUMENTACIJA: IDEJNO RJEŠENJE, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (lipanj 2016.)   GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. [...]

NARUČITELJ: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. 10000 ZAGREB, Miševečka 15a   UGOVOR: BG-1-10/16 od 22. veljače 2016. (TD 3791)     GRAĐEVINA: VRELOVODNA MAGISTRALA DN 200 ZAJEDNO S PRIKLJUČCIMA U ULICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA NA DIONICI IZMEĐU ŠAHTOVA Š.198 I Š.229     DOKUMENTACIJA: IZVEDBENI PROJEKT REVITALIZACIJE VRELOVODNE MAGISTRALE DN 200 ZAJEDNO S PRIKLJUČCIMA U ULICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA [...]

INVESTITOR: HEP – PROIZVODNJA d.o.o. POGON ELEKTRANA – TOPLANA 10000 ZAGREB, Zagorska 1   NARUČITELJ: IVICOM Consulting d.o.o.   10000 ZAGREB, Damira Tomljanovića Gavrana 11     UGOVOR: 1508_15_Pod_01 (TD 3759) od 02. lipnja 2015.     GRAĐEVINA: KOMBI KOGENERACIJSKI BLOK 140 MW   U POGONU EL-TO ZAGREB     DOKUMENTACIJA: GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (prosinac [...]

NARUČITELJ: MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d.   10410 VELIKA GORICA, Ulica Rudolfa Fizira 1     NARUDŽBENICA: 136494 (TD 3787) od 24. prosinca 2015.     GRAĐEVINA: KOTLOVNICA U KRUGU ZRAČNE LUKE ZAGREB   DOKUMENTACIJA: IZVEDBENI PROJEKT ZAMJENE CRPKE NA KOTLU BKG 80A (siječanj 2016.) PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: Jadranko Stilinović, dipl. ing. stroj. SURADNICI: Goran Monjac, [...]

INVESTITOR: OPĆINA FAŽANA   52212 FAŽANA, 43. istarske divizije 8     UGOVOR: Kl: 361-01/16-01/49; Ur.br: 2168/08-02/00-16-9 od 16. studenoga 2016. i Aneks ugovora Kl: 361-01/16-01/49; ur. br. 2168/08-02/00-16-12 od 19. prosinca 2016.   GRAĐEVINA: GROBLJE FAŽANA DOKUMENTACIJA: GLAVNI PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA FAŽANA (prosinac 2016.)     GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građevinarstva GRAĐEVINSKOG [...]

INVESTITOR: HRVATSKE CESTE d.o.o.   10000 ZAGREB, Vončinina 3     NARUČITELJ: TEHNO-ELEKTRO d.o.o.   31400 ĐAKOVO, A. Cesarca 3     NARUDŽBENICA: 0101-16 od 15. ožujka 2016. (TD 3795)     GRAĐEVINA: KRIŽANJE DRŽAVNE CESTE D-8 I ŽUPANIJSKE CESTE ŽC-6093 U NASELJU BIBINJE (DENIVELACIJA)   PRELAGANJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA     DOKUMENTACIJA: DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA  (travanj 2016.) [...]

INVESTITOR: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.   10000 ZAGREB, Folnegovićeva 1   NARUDŽBA: 2015-43882 od 26. listopada 2015. (TD 3782)   GRAĐEVINA: KOLEKTOR ŽITNJAK 2 – FAZA II I FAZA III DOKUMENTACIJA: GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (prosinac 2015.)   PROJEKTANT Milan Babič, dipl. ing. građ. KONSTRUKTER: Krešimir Tarnik, dipl. ing. građ. SURADNIK: Saša Tubonjić, struč. spec. ing. [...]

INVESTITOR: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.   10000 ZAGREB, Folnegovićeva 1   NARUDŽBA: 2015-39256 od 30. rujna 2015. (TD 3777)   GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI SVETONEDELJSKI BREG – ODVOJAK DOKUMENTACIJA: IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT (veljača 2016.)     GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA: Milan Babič, dipl. ing. građ. SURADNIK: Saša Tubonjić, struč. spec. [...]

Skip to content