Prikazujemo 1–12 od 24 rezultata

2011.

DIOKI

TD 3589 - Uvođenje C3+ frakcije u sustav loživog plina

TD 3564 Stručni nadzor nad izgradnjom distributivnog vodovoda naselja Gornje Plavnice

TD 3592 Kanalizacija naselja Bestovje

TD 3593 - Fekalna kanalizacija u naselju Novaki

TD 3594 - Fekalna kanalizacija u naselju Rakitje - jug

TD 3587 - Postava solarnih kolektora za pripremu PTV u dječjim vrtićima Grada Zagreba

TD 3588 - Idejni i Glavni projekt javnih kanala odvodnje u dijelu Zadvorske i Prigradske ulice s odvojcima

2011.

GRANOVA

TD 3614 - Izvedbeni projekt čelične konstrukcije vagonistakališta u Osijeku

TD 3618/1 Glavni i izvedbeni građevinski projekt NN mreže za Donju Drenovu 9

TD 3618/2 Glavni i izvedbeni građevinski projekt NN mreže za Donju Drenovu 3

TD 3618/3 - Glavni i izvedbeni građevinski projekt NN mreže za Donju Drenovu 1

Skip to content