Prikazujemo 1–12 od 23 rezultata

TD 3503 - Medpotoki

TD 3510 - Zdihovska ulica

TD 3526 - Radmanovečka i Islandska ulica

TD 3553 - Parovodni priključak Maksimirska

TD 3559 - Vrelovodni priključak zgrade Savska-Vukovarska

TD 3571 - Izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda

TD 3569 - Vrelovodni priključak grada Chicaga

INVESTITOR:
HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.
 
10000 ZAGREB, Miševečka 15a
 
 
NARUDŽBA:
30/2010 (TD 3567) od 22. siječnja 2010.
 
 
GRAĐEVINA:
VRELOVODNI PRIKLJUČAK ZA POSLOVNO STAMBENI KOMPLEKS “CENTAR BUNDEK” k.č. br. 289/10, k.o. Zaprudski otok, ZAGREB
 
 
DOKUMENTACIJA:
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT (rujan 2010.)
 
 
GLAVNI PROJEKTANT:
Jadranko Stilinović, dipl. ing. strojarstva
PROJEKTANTICA STROJARSKOG PROJEKTA:
Nika Nevečerel, dipl. ing. strojarstva
SURADNICA:
Nada Pavlović, stroj. tehn.
PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA:
Milan Babič, dipl.ing. građevinarstva
SURADNICA:
Melita Uroić, arh. tehn.
 
 
PROJEKTANT ELEKTROTEH. PROJEKTA:
Berislav Sviben, dipl.ing. elektrotehnike
 
 
INVESTICIJSKA VRIJEDNOST:
800.000,00 kn
  
 
TEHNIČKI PODACI:
VRELOVODNI PRIKLJUČAK 2 X DN 80/Æ 160
Poslovno–stambeni kompleks “Centar Bundek” koji se gradi na k.č. 289/10, k.o. Zaprudski otok u Zagrebu, priključuje se na vrelovodni sustav tvrtke HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon toplinske mreže. Ovim projektom obrađen je vrelovodni priključak 2 x DN 80/Æ 160 od okna Š.2 na projektiranom predizoliranom vrelovodu do prostorije toplinske stanice.
 
TOPLINSKA STANICA
Za ulaz cjevovoda u prostoriju toplinske stanice ostavljen je ispod stropa otvor 600 x 250 mm, u koji se ugrađuju proturne čelične cijevi 2 x DN 200, duljine 350 mm. U prostoriji toplinske stanice ujedno je i najviša točka vrelovodnog priključka pa se ugrađuje odzračna garnitura 2 x DN 20.
Vrelovod napaja slijedeću termo opremu:
-      KOMPAKT 1000i                                                          1 kom
-      KOMPAKT 250                                                             1 kom
-      Ekspanzijski uređaj EU 800                                      1 kom
-      Ekspanzijski uređaj EU 200                                      1 kom
-   Sigurnosni ventil DN 25 PN 25                       2 kom.

TD 3522 - Kanalizacija Jelenščak

TD 3523 - Kanalizacija Bregana

TD 3524 - Odvodnja Otruševec

TD 3558 - Rekonstrukcija kanalizacije u Svetonedeljskoj i Perkovčevoj ulici u Samoboru

Skip to content