Prikazujemo 1–12 od 17 rezultata

2009.

Dioki

Cijevni sistem „Zauljene kanalizacije“ na pogonu Energetika 2350

2009.

Dioki d.d.

Projekt dogradnje parnog sustava za proizvodnju niskotlačne pare

Izrada podloga za projektnu dokumentaciju za TS STARI GRAD Izrada podloga za projektnu dokumentaciju za TS SESVETE Izrada podloga za projektnu dokumentaciju za EVP PLASE

2009.

Hep d.d.

Praćenje provedbe modifikacija NE KRŠKO od interesa za HEP Studija „Analiza tehničkih parametara rada nuklearne elektrane“

Izrada Glavnog strojarskog projekta ventilacije za CS OBROVAC

Izrada glavnih projekata zaštite plinovoda unutar obuhvata „Regulacija rijeke Pakre od km 21+930 do km 24+740“

Dokumentacija za izvođenje radova: izmještanje postojačeg vrelovodnog priključka za postojeću zgradu vrelovodni priključak nove zgrade

Strojarsko tehnološki dio Glavnog projekta prenamjene prostora postojeće poslovne građevine

2009.

Pliva

Elaborat o gubicima vode HRVATSKI LESKOVAC Elaborat o gubicima vode PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA  

Provedba Detaljnog energetskog pregleda i izrada Investicijske studije s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama istok i zapad generalne direkcije CROATIA OSIGURANJE

Elaborat iskolčenja dijela vodoopskrbnog cjevovoda d160 između naselja Kupinečki Kraljevec i Horvati

Plinska kotlovnica u hotelu „CENTRAL“, Hrvatska Kostajnica

Skip to content