Prikazujemo 1–12 od 37 rezultata

2006.

ADG d.o.o.

Glavni strojarski projekt – betonara, izložbeno skladišno – prodajna hala i oprema zgrada Radoić – Drniš

Tehnička dokumentacija plinovoda u ulici Nikole Andrića 1 i 2 Stonske ulice u naselju Središće

2006.

Bibinje

TEHNIČKI PODACI: Prema projektnom zadatku potrebno je izraditi glavni projekt izmještanja magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda zbog izgradnje novog križanja na Državnoj cesti D-8 i Županijskoj cesti 6039 za ulazak u naselje Bibinje.  Predmetni zahvat nalazi se unutar obuhvata Odluke o donošenju Prostornog plana Zadarske Županije, (Službeni glasnik ”Zadarske županije” br. 2/01.) i Odluke o donošenju izmjena i [...]

Stručno izvješće o gubicima vode u rashladnom sustavu.

TEHNIČKI PODACI:  Voda u vodospremnik (dvije komore od 2 x 500 m3) dolazi temeljnim cjevovodom DN 500 iz smjera Sikirevci – Oprisavci.  U crpnoj stanici projektirana je oprema za mjerenje i punjenje svake komore vodospremnik. Unutar crpne stanice predviđena je oprema i armatura za uzimanje vode iz pojedine komore grupa crpki za protok vode u [...]

2006.

Dalekovod

Glavni i izvedbeni projekt zaštite/izmještanja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda za DRŽAVNU CESTU D 415 dionica KOŠARNI DO – TRPANJ

2006.

Dioki d.d.

Izvedbena dokumentacije ugradnje brzozatvarajućeg ventila na prikolici za prijevoz tekućeg etilena Izvedbeni projekt zamjene oštećenih cijevi za balans, plinsku fazu i PSV ventila na posudama 6201 A, B, C, D 6202 i E 6202 Izvedbeni projekt spajanje spremnika i rekonstrukcija cjevovoda sustava za lož ulje Izvedbeni projekt za montažu cjevovoda za dobavu dekarbonizirane vode od [...]

Tehnička dokumentacija za čeličnu bocu stlačenog zraka u sklopu Dragerovog dišnog aparata

Tehnološki projekt “Tvornica kabela (preseljenje na drugu lokaciju)”.

2006.

Enikon

Izvedbeni strojarski projekt sustava za ventilaciju paletnog skladišta za firmu BECHTEL

Izvedena tehnička dokumentacija za strojarske i građevinske radove – kotlovnica i plinovod ŠRC SISAK

Izrada ponudbenih troškovnika po slivovima sekundarne kanalizacije u naselju DONJE MRZLO POLJE

Skip to content