Prikazujemo 1–12 od 59 rezultata

Tehnička dokumentacija plinovoda u ulici Nikole Andrića 1 i 2 Stonske ulice u naselju Središće

TEHNIČKI PODACI: U sklopu izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba predviđeno je i uređenje odnosno djelomično zatvaranje Glavnog dovodnog kanala otpadnih voda grada Zagreba na lijevoj obali Save. U tu svrhu isprojektirano je izmicanje postojećeg cjevovoda Æ1000 mm. Prelaz preko budućeg GOK-a predviđen je izdizanjem u mosnu konstrukciju. Odabrano rješenje zadovoljilo je slijedeće uvjete: - omogućiti prilaz vodoopskrbnom cjevovodu po cijeloj duljini za potrebu eventualnih zahvata (popravaka), - predvidjeti sva potrebna osiguranja cjevovoda, - predvidjeti odzračivanje cjevovoda na najvišoj točki, - predvidjeti toplinsku izolaciju prema elaboratu i smrzavanju / zagrijavanju cjevovoda, - na najnižim točkama prije i poslije mosta predvidjeti zaporne komore sa ispustima za pražnjenje i sekcijskim zaklopkama. Na križanju sa željezničkim kolosjekom cjevovod se štiti čeličnom cijevi Æ 1200 mm. Kako se radi o lokalnom industrijskom kolosjeku zaštitnu cijev je moguće ugraditi prekopom. Osiguranje zaštitne cijevi izvest će se betonskom oblogom (MB 20) minimalne debljine 30 cm. Horizontalni lomovi s obje strane GOK-a predviđeni za betonska uporišta. Projekt obuhvaća katodnu zaštitu, uzemljenje i gromobransku zaštitu. Ukupna duljina izmještenog cjevovoda je 170 m.

 TEHNIČKI PODACI:  U sklopu izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba predviđeno je i uređenje odnosno djelomično zatvaranje Glavnog dovodnog kanala otpadnih voda grada Zagreba na lijevoj obali Save. U tu svrhu isprojektirano je izmicanje postojećeg cjevovoda Æ1000 mm.  Prelaz preko budućeg GOK-a predviđen je izdizanjem u mosnu konstrukciju. Odabrano rješenje zadovoljilo je slijedeće [...]

Funkcionalno ispitivanje spremnika za butan i propan Izvedbena dokumentacija instalacije za ponovno korištenje ispuštene vode iz rashladnih tornjeva

Funkcionalno ispitivanje spremnika za butan i propan Izvedbena dokumentacija instalacije za ponovno korištenje ispuštene vode iz rashladnih tornjeva

Studija o preseljenju opreme tvornice ELKA na drugu lokaciju.

Studija o preseljenju opreme tvornice ELKA na drugu lokaciju.

Izmještanje vrelovoda 2 x DN 100 u Ulici Andrije Žaje

Izmještanje vrelovoda 2 x DN 100 u Ulici Andrije Žaje

Izrada projekta za klasični kanal - Ministarstvo pravosuđa

Izrada projekta za klasični kanal – Ministarstvo pravosuđa

Izvedbeni projekt toplinske podstanice za zapadnu tribinu „Vagon“ Stadiona Maksimir Glavni i izvedbeni projekt visokotlačnog plinovoda KLIN za Dječji vrtić "SUNCE" Izrada natječajne dokumentacije, izvedbenog projekta za ugradnju pokretnih platformi uz pothodniku Utrine – Zapruđe i Izvedbeni projekt elektroenergetskog priključka

Skip to content